Organizasyonun Amacı

Amacımız, konuşulan aynı konuların tekrarı değil, Bursa’nın turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için zaman kaybetmeden, günümüzde yapılması gerekenleri dünya vizyonuna sahip turizm uzmanlarının bakış açısı ile ortaya koymaktır.


  • a. Bursa ve ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak
  • b. Turizm duayenlerinin ve profesyonellerinin görüşlerini alarak kitap haline getirmek ve ilgili makamlara sunmak
  • c. Fuaye alanında gerçekleştireceğimiz Turizm Fuarı ile sektörde bilgi paylaşımını ve iş birliğini geliştirmek
  • d. Turizmciler arası sosyalleşmeyi ve networkü sağlamak