Organİzasyonun Amacı

Turizm gelirlerinin ülkemiz ekonomisi için önemi yatsınamaz bir gerçektir. Turizm alanındaki gelişim tüm tarafların bir arada olduğu toplantılar da görüş bildirmesi ile mümkündür.

3. Turizm Zirvesi ülkemizin önde gelen turizmcilerinin ve turizm örgütlerinin görüşlerini bildirmesi için olanak sağlayacaktır. Bu zirveden çıkacak görüş ve öneriler, ülkemiz turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için yol gösterici olacaktır. Dinleyiciler ise oturum sonlarında kendi görüşlerini ifade edebileceklerdir.

Ayrıca zirve ile eş zamanlı düzenlenecek fuar ile sektör ile ilgili firmaların kendilerini tanıtma, müşterileri ile görüşme fırsatıda bulacaklardır. Ziyaretçiler ise ihtiyaç duydukları turizm hizmetlerini çeşitliliğini göreceklerdir.

Zirve sonunda görüşler özet bir kitapçık haline getirilecek ve ilgililere sunulacaktır.